Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

Pretplata

12 brojeva časopisa Vojvođanski magazin za samo 750,00 dinara

Uplatilac: Vaše ime i prezime, adresa
Svrha uplate: 
Pretplata na Vojvođanski magazin
Primalac:
 Fabrika slova“ doo, Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 127/VII
Iznos: 750,00 dinara (godišnja pretplata) 
Račun primaoca: 160-362561-54 Banka Intesa

Nakon uplate popunite formular koji sledi:

* Obavezna polja

Dobrodošli