Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

VREME JE ZA SIGURNU ŠTEDNJU

AKCIJSKA PONUDA AIK BANKE

FLEKSIBILNA OROČENA ŠTEDNJA U EVRIMA

 

AIK Banka je omogućila štedišama da oroče svoj novac na period od 12, 25 ili 36 meseci,uz veoma atraktivne nominalne kamatne stope, i to akcijskom ponudom FLEKSIBILNEOROČENE ŠTEDNJE u evrima koja će trajati do 31.12.2018. U okviru proizvoda fleksibilnaoročena štednja u evrima, klijenti će moći da raspolažu svojim novcem, u slučaju da imisti zatreba pre dospeća, a sve to uz odgovarajuću kamatu za period tokom kojeg suštedeli.

AIK Banku, domaću i jaku, klijenti već dugi niz godina prepoznaju kao uspešnu i stabilnufinansijsku instituciju u koju imaju puno poverenje. Građani i privrednici u njoj imajupouzdanog partnera koji prati njihove potrebe, istovremeno se prilagođavajući njihovimmogućnostima i zahtevima. U prilog ovome govori i činjenica da je AIK Banka međuvodećim bankama u zemlji gledajući stanje ukupne štednje.

Za detaljnije informacije možete se obratiti najbližoj ekspozituri AIK Banke ili Kontaktcentru putem telefona na 0800 10 10 15.

AIK Banka – domaća i jaka

Dobrodošli