Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

O Nama

Vojvođanski magazin izlazi jednom mesečno, 1. u mesecu.

Glavni i odgovorni urednik
Ilija Tucić

Marketing
Jelena Božičanin
e-mail: redakcija@vm.rs
061/1551-155

Redakcija
Martin Candir, Tibor Arva, Milan Trbović,
Živan Lazić, Jovan Njegović Drndak,
Marina Marić, Atila Kovač, Jelena Jovanović,
Dragan Stojanović, Jovana Zdjelarević,
Pavle Milivojev, Saša Prudkov, Dragutin Savić,
Aleksandar Latas, Anđelka Mali,
Čila David, Svetlana V. Ostojić, Alisa Varga,
Sreten Petrović, Lena Lukić, Gorana Petrović,
Živan Negovanović, Jasminka Miljuš,
Bora Otić, Gordana Bjelajac,
Aleksandar Đivuljskij, Dejan Malagurski

Stari nameštaj
Draško Ređep

Foto naslovne
Tibor Arva

Grafičko uređenje i dizajn
Dragan Stanković

Izdavač
d.o.o. Fabrika slova
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127/VII
021 500 656
e-mail: redakcija@vm.rs
Žiro račun: 160-362561-54

Direktor
Jelena Božičanin

Distribucija
Press International, Novi Sad
Centrosinergija, Beograd

Štampa
Rotografika, Subotica

Dobrodošli