Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

Obrazovanje – „TRI“ ILI „DVA U JEDAN“

Apatin ima samo jednu osnovnu školu, sa za današnje vreme izuzetno velikim brojem đaka“. Spajanjem Gimnazije i Srednje građevinske i drvoprerađivačke škole i ovde je sve spalo na dva slova. Ali u svemu, ne treba ispustiti iz vida, da postoji još nešto mnogo važnije o čemu zapravo treba voditi računa

Nije malo onih koji se iznenade činjenicom da Apatin ima samo jednu osnovnu školu. I zaista, nije uvek bilo tako. Godine 1972. čak tri škole: „Žarko Zrenjanin“, „Moša Pijade“ i „Rade Končar“ – spojene su u jednu. Novoformirana škola ponela je naziv „Jedinstvo“. Nosila je to ime čitavu deceniju. Izgradnjom nove zgrade 1982. odlučeno je da ovdašnja osnovna škola ponese ime „Žarko Zrenjanin“. Za današnje uslove izgleda nezamislivo da je školu u to vreme pohađalo 2.202 učenika raspoređenih u čak 85 odelenja. Zamislite školu u kojoj po svakom razredu imate 11 odelenja! Iako upola manja nego tada, škola veličinom i danas privlači pažnju. Recimo, omanji Srbobran na oko 800 dece ima dve osnovne škole: „Vuk Karadžić“ i „Jovan Jovanović Zmaj“. A Apatin sa blizu 1.200 i dalje jednu. U današnje vreme svakako bi bilo mnogo lakše i jednostavnije organizovati nastavu u manjem kolektivu. Ali tako je, kako je.

Zanimljivo je da je sličan redosled izveden i kada su u pitanju srednje škole. Do skora ih je bilo tri: Gimnazija, Tehnička škola i Srednja građevinska i drvoprerađivačka stručna škola. Najstarija je Tehnička škola osnovana još 1945. kao Industrijsko-zanatska škola, preteča današnje Tehničke škola sa domom učenika u Apatinu. Iz „lične karte“ doznajemo da je Apatinska gimnazija “Nikola Tesla” osnovana 3.maja 1962. godine. Školske 1962/1963. upisana su dva odeljenja sa ukupno 72 učenika. Jedno odeljenje je bilo prirodno-matematički smer, drugo društveno-jezički. Prvobitna škola delila je prostor sa osnovcima. U aprilu 1971 godine gimnazija je dobila sopstvenu zgradu i ne treba u to ni sumnjati, iznedrila mnoge cenjene stručnjake u raznim oblastima.

A onda je pre četiri godine, Pokrajinska vlada donela odluku o osnivanju nove škole Gimnazija i stručna škola „Nikola Tesla“. Istom odlukom ukinute su dotadašnja Gimnazija i Srednja građevinska i drvoprerađivačka. Učenici i nastavnici, nastavili su rad u novoj, sada jedinstvenoj školi. Umesto tri srednje, Apatin ih sada ima dve.

Naravno, treba računati na blizinu Sombora koja donosi mnoge pogodnosti. Deca iz Apatina i okoline, mogu na primer da odaberu da pohađaju, medicinsku, saobraćajnu ili poljoprivrednu školu, a da bez većih problema do nje svakodnevno putuju. Sigurno u struci ima i onih koji su se rukovodili činjenicom da možda nije racionalno na 17 kilometara rastojanja i dvadesetak minuta vožnje, preklapati ponudu u obrazovanju. Zaista, ima logike. Tim pre što je novoupisane dece sve manje. Zapravo, možda je potrebno veću pažnju posvetiti nečem drugom.

Srednja i starija generacija pamti vreme u kojem su decenijama pohađali iste smerove. Današnje industrijske i prozvodne potrebe, a pre svega tehnološko znanje, stručnjaci kažu – menjaju se na svakih nekoliko meseci. Možda je stoga, mnogo važnije stalno prilagođavati obrazovne profile, realnim potrebama, kako bi se budući maturanti snašli na tržištu poslova. Vreme škola koje učenicima u ruke daju diplome za kojima nema nikakve potrebe, odavno je prošlo. Mobilnost u usklađivanju ponude i potrebe u obrazovanju, danas je osnov svega.

Stoga činjenica da grad veličine i još više tradicije jednog Apatina ima samo jednu osnovnu i dve srednje državne škole, može da začudi. Ali činjenicu da je kvalitet, koji se odnosi na mogućnost izbora budućih profesija i stručni nivo nastave – ne treba ispustiti iz vida. Ona je danas presudna. Naravno, sve ovo uz još jedan specifičan izazov. U pitanju je onaj treći, veliki segment, koji još nismo spomenuli, a veoma utiče na sve tokove svakodnevnog života u manjem gradu. U pitanju su naravno stotine mladih ljudi, koji svoje studentske dane provode daleko od Apatina. Mnogi od njih, nakon diplomiranja, više se ne vrate. A potrebni su nam. Borba za uslove u kojima će ovi mladi ljudi izabrati Apatin kao sredinu u kojoj će moći da nastave svoj profesionalni i privatni život, traje neprestano. I budimo iskreni, uvek je neizvesna. Neki kažu – i presudna.

Tekst: Nada Jokičić
Foto: Edin Hodžić i Element5 Digital

 


Projekat se sufinansira iz budžeta Opštine Apatin.


Možda vam se svidi...

Dobrodošli