Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

Uspešno završeno sprovođenje EMBER projekta

Dana 21. decembra 2017. godine u velikoj većnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima obeležen je uspešan završetak projekta pod nazivom „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“. Prisutne su pozdravili predstavnici partnerskih institucija iz Republike Srbije, gđa Zorica Petrović, pomoćnica Sekretarijata Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i gđa Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, dok se ispred institucije domaćina zvanicama obratio župan Vukovarsko-srijemske županije, g. Božo Galić.

Projekat EMBER je nastao kao odgovor na poplave koje su pogodile naš region tokom maja meseca 2014. godine. S obizrom na to da se vanredne situacije dešavaju brzo, nastupaju sa velikim intenzitetom, nasumično, ne birajući vreme, mesto i stepen ranjivosti pogođenog područja, ove ekstremne događaje je veoma teško regulisati, te kao rezultat imamo katastrofalne gubitke. EMBER projekat je svojim aktivnostima značajno doprineo unapređenju regionalne saradnje u pograničnom području između Srbije i Hrvatske kada je tema potencijalnog plavljenja u slivu reke Save u pitanju.

Kao značajne aktivnosti projekta ističu se priprema zajedničke planske dokumentacije za reagovanje u vanrednim situacijama, a naročito terenske vežbe na kojima su se zajedno obučavali pripradnici jedinica civilne zaštite iz Srbije i Hrvatske.Projekat je obuhvatio podizanje kapaciteta institucija koje predstavljaju važneaktere sistema zaštite i spasavanja u slučaju poplava kao što su JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatske vode, Crveni krst Vojvodine, Crveni križ Republike Hrvatske, JP „Vojvodinašume“, Gorska služba spasavanja Srbije. Nabavljena je značajna oprema koja će pomoći u pravovremenom reagovanju u slučaju potencijalnih novih vanrednih situacija kao što su mašine za punjenje džakova peskom, vodene pumpe, mobilne trijažne prikolice, kao i oprema za Pokrajinski štab za vanredne situacije.

EMBER projekat vredan preko milion evrafinansijski je podržala Evropska unija preko IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije. Kao partneri na projektuispred Vojvodine bili su Sekretarijat Pokrajinske vlade, Fond„Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.Partneri iz Republike Hrvatske bili su Vukovarsko-srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemskežupanije HRAST d.o.o. i Državna uprava za zaštitu i spašavanje preko svog odeljenja uVukovaru.

Projekat EMBER predstavlja samo jedan u nizu projekata koji se zajednički realizuju u saradnji institucija iz AP Vojvodine i Vukovarsko-sremske županije uz podršku Evropske unije. Ova činjenica ukazuje na prisustvo dobre saradnje i napore obe države da što bolje iskoriste raspoložive fondove Evropske unije za rešavanje svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju građani u pograničnom području.

Dobrodošli