Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

Category: Mitovi i ritovi

Sve naše lopte

Očin će ga znati ko je prvi i šta je šutno. Nema sad vise, il’ bolje kasti – nema još take nauke koja bi to rastumačila. Ostaće za veki vekova večno pitanje…

Sve Gajine ribe

Umo je svašta. Više je naučio sam i kroz život, neg što su mu učitelji utuvili u glavu u osmoljetki. Dalje nije ni išo, šta će, znao je sve što mu je trebalo…

Setio me Sima

Sedimo ovih dana mi malko stariji od onih mlađih i gledamo kroz cvikere, ne bil vidli štogod sitno. Nama je najsitiniji letvarski ekser…