Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

Category: Mitovi i ritovi

Setio me Sima

Sedimo ovih dana mi malko stariji od onih mlađih i gledamo kroz cvikere, ne bil vidli štogod sitno. Nama je najsitiniji letvarski ekser…

Mekana zima

Ako sad ne divanimo o zimi, meže biti da će posle biti dockan. A može da bude i da je ureknemo, pa da se posle na nas srde ovi što i sad drkću…