Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom

Category: Mitovi i ritovi

Fleka

Fleka ume da bude i dobra i loša. One dobre traju od rođenja, neki štambir ima tamo negdi i ondak biraju kome će da udare taj beleg…

Naše antene

Kadgod je antena bila najglavnija ako je kogod teo da sluša radijo il da gleda televizor. Ode kod nas narod nije gledo TV program, neg se divanilo…

Pištin Laki

Imo je Pišta svašta i svakojakog. Sad ima frtalj od oni stari brkova, malko kraću i mlogo belju kosu, vole sve što je i navek volo i čuva uspomene…

Luft

ad je kogod bio malko drukčiji u glavi i kad je drukčije tero kosu i tero malko uz očin, ondak se za take divanilo da su luftike. Luftika nikad nije bio ni vredan…

Dobrodošli